PRIESTORY NA PRENÁJOM

Na prenájom kancelárie 105m2

  • miestnosť č. 203 - 37,8 m2, cena: 7 €/m2 + DPH, 264 EUR + DPH
  • miestnosti č. 204 a 205 - 36,44 m2, cena: 7 €/m2 + DPH, 255 EUR + DPH
  • miestnosti č. 206 až 209 - 30,75 m2, cena: 7 €/m2 + DPH, 215 EUR + DPH
Využitie na kancelárske priestory, služby