PARKOVANIE

POLITIKA PARKOVANIA V AREÁLI FRANK BIZNIS CENTRA


Parkovanie v areáli FRANK BIZNIS CENTRA je regulované. Prvých 60 minút parkovania nie je spoplatnených.

Ďalšie parkovanie je spoplatnené sumou 1,00 Eur za každú začatú hodinu.

Klienti FRANK BIZNIS CENTRA majú možnosť zakúpiť si parkovacie karty, prípadne majú nárok na voľné parkovanie po dohode.

Základné informácie:

Prevádzková doba: Pondelok – Nedeľa, 00.00 hod. - 24.00 hod.

Spoplatnená doba: Pondelok – Piatok, 07.00 hod. - 17.00 hod.

Prvých 60 minút parkovania zdarma

Základná tarifa parkovného: 1,00 Eur / každá začatá hodina

Poplatok za stratu alebo poškodenie parkovacieho lístka: 20,- Eur

Vjazd a výjazd na parkovisko je monitorovaný 24 hodín kamerou. Záznam z kamier sa uchováva po dobu 15 dní.

Podrobný parkovací poriadok nájdete tu.

areal-fbc-general-podorys-2019jpgpng