PRÁVNE

PRÁVNE INFORMÁCIE

Na tomto mieste nájdete všetky právne informácie dôležité pre prevádzku tohto webu.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom tejto webovej stránky https://www.fbc.sk a jej podstránok (ďalej len "webstránka") je spoločnosť FRANCK JT s.r.o., so sídlom na ul. Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 36795682, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vložka č. 20005/V (ďalej len "prevádzkovateľ").

Táto webstránka slúži na reklamné účely pre prevádzkovateľa, ktorý pôsobí v oblasti prenájmu nehnuteľností a správy nehnuteľností.

Dotknutou osobou je v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "ZOS") každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (ďalej len "dotknutá osoba").

V tomto prípade dotknutá osoba zadaním svojej e-mailovej adresy do formulára na tejto webstránky súhlasí s použitím tejto e-mailovej adresy na účely jej opätovného kontaktovania zo strany prevádzkovateľa za účelom preverenia záujmu o služby prevádzkovateľa, resp. odpovedania na dotazy dotknutej osoby.
Ak dotknutá osoba uviedie okrem svojej e-mailovej adresy aj iné kontaktné údaje ako meno, priezvisko, telefonický kontakt resp. iný údaj, súhlasí dotknutá osoba aj so spracovaním týchto osobných údajov na účely predzmluvných jednaní s prevádzkovateľom, ktoré môžu viesť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje dotknutej osoby neposkytne bez súhlasu dotknutej osoby tretím osobám.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) ZOS bude osobné údaje získavať výlučne na účely vyššie uvedené.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) ZOS zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) ZOS bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZOS ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Vyhlásenie pre cookies

Spoločnosť FRANCK JT s.r.o. (ďalej ako „FBC“ alebo „my“) je prevádzkovateľom tejto webovej stránky.  Na tejto stránke a jej podstránkach používame rôzne cookies a iné technológie sledovania , aby sme Vám – návštevníkom stránok - mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webovej stránky FBC, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní, tým že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Na webových stránkach FBC využívame cookies:

Na ukladanie Vašich osobných nastavení.

Pomáhajú nám identifikovať Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.

Na vytváranie anonymných štatistických  záznamov

Počas každej Vašej návštevy používajú naše webové stránky analytický softvér ukladajúci anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli,  akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie  návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané čisto pre vlastné technické a marketingové účely.

Na rozlíšenie  anonymných a prihlásených návštevníkov

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré Vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného návštevníka a zapamätať si Vaše voľby ( napr. meno používateľa ) a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky( napr. veľkosť zobrazenia, poradie zobrazenia a pod. ) Takisto sa môžu používať na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, napr. v kontaktnom formulári a pod. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, su anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.    

Na cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na  našich webových stránkach  na základe sledovania  Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu používateľov, ktorých zaujala.

Cookies tretích strán

Webová stránka FBC využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. , ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google Inc., Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google  Inc.

Na webovej stránke FBC používame aj  pluginy sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Ak si v rámci portfólia FBC otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný „social plugin“ spoločnosti Facebook, bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky FBC ste navštívili.  Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Faceobook. Ak využijete funkciu pluginu (napríklad Like, vloženie komentára) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Facebook.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookie ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie prípadne ich blokovať nebo povoliť jen pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehľadávača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.